Comedy op jouw locatie? Mail ons voor een offerte // Comedy on your location? Email us for a quote.

De ingrediënten voor een geslaagde comedy event zijn // The ingredients for a successful comedy event are:

  • Goed verlicht podium (iedereen kan de comedian zien) // Well-lit stage (everyone can see the comedian)

  • Goed geluid (iedereen kan de comedian horen) // Good sound (everyone can hear the comedian)

  • Luisterend en zittend publiek (meer rust in de ruimte) // Listening and sitting audience (more quiet in the room)

  • Geen bar (i.v.m. geluidsoverlast) of een bar in een andere ruimte // No bar (because of noise pollution) or a bar in another room

  • Deuren dicht (zodat de voorstelling niet tussendoor gestoord wordt) //Doors closed (so the performance is not disturbed in between)

Comedy in combinatie met jouw evenement? Voor het beste effect: Geef eerst de comedians ruimte en start daarna met het officiële gedeelte, omdat de comedians voor het beste resultaat een luisterend publiek nodig hebben. // Comedy combined with your event? For the best effect: give the comedians, space first and then start the official part, because the comedians need a listening audience for best results.

Maak jouw eigen website met JouwWeb